Jak zaprogramować kod w domofonie Radbit?

Domofony z zamkiem szyfrowym umożliwiają otwieranie drzwi kodem. W pamięci domofonu mieści się 255 kodów: 254 kody użytkowników oraz 1 kod administratora. Kod administratora służy do programowania / zmieniania kodów użytkowników.

Zaprogramowanie kodów dla użytkowników w domofonie Radbit jest stosunkowo proste i przy odrobinie wprawy będzie zajmowało tylko kilka sekund.

Są dwa główne sposoby programowania kodów w domofonie, dla domofonów z jednym przekaźnikiem, czyli tych, które sterują tylko furtką, oraz z dwoma przekaźnikami, czyli z możliwością sterowania furtką i bramą.

Programowanie kodów do domofonów typu BRA lub NOV BZ z jednym przekaźnikiem (tylko furtka):

Przycisk * służy do zatwierdzania operacji, przycisk „K” oznacza rezygnację z wykonywanej operacji i powrót do głównego menu.

Aby zaprogramować pierwszy kod użytkownika należy kolejno:

 • Sprawdzić, czy domofon jest w trybie powitalnym. Jeśli nie, należy wcisnąć „K”.
 • Wcisnąć gwiazdkę,
 • Wprowadzić kod administratora (domyślny kod to „0000”),
 • Podać numer kodu, które chcemy wpisać / zmienić, w tym wypadku jest to „1”,
 • Wcisnąć gwiazdkę (zatwierdzenie numeru kodu, które będziemy wpisywać / zmieniać)
 • Wprowadzić 4 cyfry – będzie to nowy kod dla użytkownika 1.

Czyli aby zaprogramować kody kolejnych użytkowników należy wybrać z klawiatury sekwencję:
Kod nr 1: 

*→ 0000 → 1 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi)

Kod nr 2:

*→ 0000 → 2 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi)

Kod nr 3:

*→ 0000 → 3 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi)

Kod nr 25:

*→ 0000 → 25 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi)

Kod nr 0 – kod administratora:

* → 0000 → 0 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, który stanie się nowym kodem administratora)

Po wprowadzeniu wszystkich kodów należy zmienić kod administratora z domyślnego „0000” na dowolny inny !!!

Przykład: 

Aby zaprogramować lub zmienić w domofonie pierwszy kod na kod „6740” należy wprowadzić sekwencję:

*→ 0000 → 1 → * → 6740 

Programowanie kodów do domofonów typu BRA lub NOV BZ z dwoma przekaźnikami (furtka i brama):

Przycisk * służy do zatwierdzania operacji, przycisk „K” oznacza rezygnację z wykonywanej operacji i powrót do głównego menu.

 • wciskamy „*” (klawisz gwiazdka) – układ przechodzi w tryb administracyjny
 • wprowadzamy czterocyfrowe hasło administratora (domyślne hasło administratora to cztery zera „0000”).
 • wciskamy numer hasła, które chcemy zaprogramować. W naszym przypadku numer „1” (bo programujemy hasło nr 1). Numery haseł muszą być liczbą z zakresu od „0 – 254” )
 • zatwierdzamy wybrany numer hasła wciskając „*” (klawisz gwiazdka)
 • teraz możemy wprowadzić nasze hasło wciskając dowolne cztery cyfry np: 4,8,3,4
 • Jeżeli zaprogramowane hasło ma otwierać furtkę, to teraz wciskamy cyfrę „1” (jeden). Spowoduje to, że nasze hasło zostanie zapisanie jako hasło otwierające furtkę.
 • Jeżeli zaprogramowane hasło ma otwierać bramę, to zamiast cyfry „1” wciskamy cyfrę „2” (dwa). Spowoduje to, że nasze hasło zapisane zostanie jako hasło otwierające bramę.

Czyli aby zaprogramować kody kolejnych użytkowników należy wybrać z klawiatury sekwencję:
Kod nr 1:

*→ 0000 → 1 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi) → „1” (jeśli kod ma otwierać furtkę) lub „2” (jeśli kod ma otwierać bramę)

Kod nr 2:

*→ 0000 → 2 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi) → „1” (jeśli kod ma otwierać furtkę) lub „2” (jeśli kod ma otwierać bramę)

Kod nr 3:

*→ 0000 → 3 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi) → „1” (jeśli kod ma otwierać furtkę) lub „2” (jeśli kod ma otwierać bramę)

Kod nr 25:

*→ 0000 → 25 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, którym będziemy otwierać drzwi) → „1” (jeśli kod ma otwierać furtkę) lub „2” (jeśli kod ma otwierać bramę)

Kod nr 0 – kod administratora:

* → 0000 → 0 → * → xxxx (cztery dowolne cyfry kodu, który stanie się nowym kodem administratora)

Po wprowadzeniu wszystkich kodów należy zmienić kod administratora z domyślnego „0000” na dowolny inny !!!

Przykład: 

Aby zaprogramować lub zmienić w domofonie pierwszy kod na kod „6740” do otwierania furtki należy wprowadzić sekwencję:

*→ 0000 → 1 → * → 6740 → 1

Aby zaprogramować lub zmienić w domofonie drugi kod na kod „2356” do otwierania bramy należy wprowadzić sekwencję:

*→ 0000 → 2 → * → 2356 → 2

Pod jednym numerem porządkowym nie mogą znajdować się dwa kody, czyli w powyższym przykładzie pierwszy kod do furtki znajduje się pod numerem 1, a pierwszy kod do bramy pod numerem 2.

Użytkownicy mogą mieć przypisane takie same kody do otwierania furtki i bramy lub kody te mogą być różne, dzięki czemu można przydzielić niektórym użytkownikom uprawnienia do otwierania tylko furtki, innym do otwierania tylko bramy, a jeszcze innym do otwierania obu wejść.

 

Tagged ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *