Wymiana domofonu w bloku – kasety domofonowe

Wymiana domofonu w bloku może dotyczyć wymiany samej kasety domofonowej lub całego systemu domofonowego, czyli kasety oraz unifonów. Przy decyzji o wymianie domofonu w bloku należy rozważyć kilka opcji:

 1. System domofonowy nie działa
 2. W bloku już funkcjonuje system domofonowy i jest on sprawny

Pierwszy przypadek nie pozostawia wielu możliwości – należy wymienić cały system domofonowy i naprawić lub wymienić istniejącą instalację domofonową. Obecnie w blokach montuje się systemy cyfrowe, które pozwalają ograniczyć ilość żył w instalacji domofonowej. Wszystkie unifony podłącza się do kasety domofonowej równolegle. W przypadku systemów cyfrowych Radbit są to instalacje trzyżyłowe:

Schemat instalacji cyfrowej Radbit
Schemat instalacji cyfrowej Radbit

 

Wszystkie kasety domofonowe cyfrowe można zobaczyć tutaj

 

W drugim przypadku można wziąć pod uwagę dwie opcje:

 1. wymiana całego systemu domofonowego na nowy, cyfrowy
 2. modernizacja istniejącego systemu domofonowego

Wymiana czy modernizacja domofonu?

Wymiana domofonu wraz z unifonami jest bardzo dobrą opcją, pod warunkiem, że lokatorzy zaakceptują koszty wymiany domofonu wraz z unifonami. Jeśli nie, to pozostaje zmodernizować system domofonowy w bloku.

W takim wypadku, jeżeli instalacja domofonowa jest sprawna, a unifony lokatorów są unifonami analogowymi, możemy wymienić tylko starą kasetę domofonową na kasetę, która jest kompatybilna z unifonami analogowymi, a równocześnie posiada funkcje domofonu cyfrowego. Jeżeli problem dotyczy tylko pojedynczych klatek, można zamontować kasetę KEC-AK lub  kasetę KRC. Kaseta KRC ma oddzielne przyciski wywoławcze, do czego wielu lokatorów może być przyzwyczajonych, oraz zamek szyfrowy, umożliwiający otworzenie drzwi kodem.

Domofon wielorodzinny z szyfratorem KRC-A Radbit
Domofon wielorodzinny z szyfratorem KRC-A Radbit

Jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z systemem domofonowym wieloblokowym lub wielobramowym pojedyncze kasety nie wystarczą. Wtedy można zastosować system modernizacyjny CA-1.

Kaseta domofonowa modernizacyjna KEC-A
Kaseta domofonowa modernizacyjna KEC-A

Wymiana domofonu w bloku – urządzenia

System ten składa się z odpowiednio połączonych i skonfigurowanych kaset bramowych, klatkowych oraz listew wywołań.

Wymiana domofonu w bloku wymaga montażu kasety KEC-AK, KEC-ABR i listwy wywołań. Obie kasety, zarówno AK jak i ABR są identyczne pod względem elektrycznym. Różnią się między sobą wyłącznie programem załadowanym do mikroprocesora. Ponieważ kaseta KEC-ABR przeznaczona jest do obsługi wielu bloków, użytkownik dzwoniąc musi wybrać najpierw numer bloku, do którego chce zadzwonić, a następnie numer lokalu. W kasecie KEC-AK, montowanej przy bramie w systemie jednoblokowym lub przy wejściu do klatki schodowej we wszystkich sytuacjach, nie ma potrzeby wybierania numeru bloku, gdyż jest on jednoznacznie określony miejscem zamontowania. W związku z tym użytkownik wybiera tylko numer lokalu, do którego chce zadzwonić (numer bloku kaseta wysyła już automatycznie, taki, jaki zaprogramuje instalator).

Wszystkie kasety wyposażone są w funkcję zamka szyfrowego. W każdej z nich można zaprogramować 254 czterocyfrowe hasła do otwierania elektrozaczepu oraz jedno czterocyfrowe hasło administratora, uprawniające do wykonywania czynności programowania kasety. Hasła w poszczególnych kasetach nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Można więc zaprogramować inne hasła do otwierania bramy, a inne do otwierania drzwi przy klatce schodowej. Zanik zasilania nie powoduje utraty zapisanych haseł.
Ponadto kasety są wyposażone w alfanumeryczny, podświetlany wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są wszystkie komunikaty tekstowe związane z obsługą i programowaniem kaset. Kasety KEC-ABR mogą być wyposażone w dodatkowe, podświetlane okienko informacyjne, w którym można również wpisać, w jaki sposób wywołać abonenta.

Kaseta KEC-AK-NOB

Kaseta KEC-AK współpracuje z listwami wywołań LR, kasetami KEC-ABR i innymi kasetami KEC-AK zamontowanymi w systemie. Montuje się ją bezpośrednio przy klatce schodowej, którą ma obsługiwać i ewentualnie przy bramach wejściowych na teren zamkniętej wspólnoty jednoblokowej. Można z niej wywołać do 255 lokali o numerach z zakresu 1 do 255. Może pracować:

 1. jako pojedynczy system (obsługując tylko jedna klatkę schodową),
 2. w systemie jednoblokowym wieloklatkowym (montowana zarówno przy bramach wejściowych na zamknięty teren, jak i przy klatkach schodowych,
 3. oraz w systemie wieloblokowym (montowana tylko przy klatkach schodowych).

W kasecie KEC-AK nie ma potrzeby wybierania numeru bloku, gdyż numer ten jest jednoznacznie określony miejscem zamontowania kasety. W związku z tym użytkownik wybiera tylko numer lokalu, do którego chce zadzwonić (numer bloku zaprogramowany przez instalatora kaseta wysyła już automatycznie).

Kaseta KEC-ABR-NOB

Kaseta KEC-ABR współpracuje z listwami wywołań LR, kasetami KEC-AK i innymi kasetami KEC-ABR zamontowanymi w systemie. Montuje się ją tylko przy bramach wejściowych na zamknięty teren, obejmujący więcej niż jeden blok. Może obsłużyć od kilku do kilkunastu bloków znajdujących się na zamkniętym terenie, z tym, że łączna ilość zamontowanych urządzeń (kaset KEC-ABR, KEC-AK i listew wywołań LR), nie może być większa niż 32 szt.

Uwagi:

 1. Numery bloków muszą się mieścić w zakresie 1 do 255.
 2. W jednej klatce schodowej dowolnego bloku może być do 255 lokali.
 3. Numery mieszkań w poszczególnych klatkach schodowych muszą się mieścić w zakresie 1 do 255.
 4. W bloku (oznaczonym jednym numerem) nie może być więcej niż 255 lokali.

Chcąc zadzwonić z kasety do określonego lokalu, wybieramy najpierw numer bloku, w którym znajduje się dany lokal, zatwierdzamy wybrany numer wciskając klawisz “*”, wybieramy numer lokalu, wciskamy ponownie klawisz “*”. Kaseta wyśle do magistrali szeregowej AB informację o wybranych numerach, która dotrze do wszystkich pozostałych urządzeń w systemie. Listwa wywołań, obsługująca wybrany numer, wyśle sygnał wywołania do odpowiedniego lokalu.

Wyświetlacz LCD Wyświetlacz bardzo ułatwia obsługę zarówno mieszkańcom jak i instalatorowi. Pojawiają się na nim informacje, w jakim stanie znajduje się urządzenie (programowanie, otwieranie hasłem, blokada bezpieczeństwa itd.). Gdy lokator naciśnie przycisk otwierania – na wyświetlaczu pojawi się napis “Otwarte zapraszam”. Ponad to wyświetlacz spełnia rolę reklamy, pozwalając na zapisanie nieusuwalnego komunikatu 2×16 znaków.
Wyświetlacz LCD domofonu Radbit
Wyświetlacz LCD domofonu Radbit

 

Wyświetlacz LCD domofonu Radbit

Tagged , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *