Wymiana domofonu – system CA1

Modernizacja – wymiana domofonu

Wymiana domofonu w bloku może obejmować:

  1. wymianę samej kasety domofonowej, bez wymiany unifonów
  2. wymianę tylko unifonów (słuchawek)
  3. wymianę całego systemu domofonowego, czyli kasety domofonowej, unifonów, a czasem również instalacji domofonowej

Jeżeli planowana jest wymiana całego systemu domofonowego (pkt 3), lokatorzy zazwyczaj decydują się na nowoczesne systemy cyfrowe. Jeżeli jednak lokatorzy chcą maksymalnie ograniczyć koszty, albo tylko zamknąć całe osiedle kasetą domofonową przy furtce głównej, a instalacja domofonowa i unifony są w dobrym stanie, można rozważyć wymianę tylko kaset domofonowych. Rozwiązaniem jest wymiana domofonu z zastosowaniem elementów systemu CA-1.

System CA1 jest systemem modernizacyjnym dla już istniejących instalacji domofonowych. Wymiana domofonu może odbyć się bez wymiany istniejącej instalacji i unifonów, o ile oczywiście ich stan na to pozwala.  Może obsługiwać zamknięte osiedla wieloblokowe, zamknięte wspólnoty jednoblokowe, jak również pojedyncze klatki schodowe. Kasety modernizacyjne Radbit współpracują z tradycyjnymi unifonami analogowymi 3+1 (masa, mikrofon, słuchawka – wspólne dla wszystkich unifonów, wywołanie – oddzielny przewód wywoławczy, łączący listwę wywołań z każdym unifonem). Jednocześnie wymiana domofonu na kasetę KEC-AK / KEC-ABR pozwala na korzystanie z udogodnień oferowanych przez systemy cyfrowe – korzystanie z zamka szyfrowego (otwieranie furtki kodem), wyświetlacz LCD, EXIT BUTTON.

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala zmodernizować nawet archaiczną i bardzo skomplikowaną (wielobramową lub wieloklatkową) instalację.

Wszystkie urządzenia zamontowane w systemie komunikują się ze sobą za pomocą szeregowej, dwuprzewodowej magistrali AB (RS485). Do magistrali tej można dołączyć maksymalnie 32 szt urządzeń. Długość całej magistrali nie powinna przekraczać 1200m.

Wymiana domofonu w bloku
Wymiana domofonu w bloku

Wymiana domofonu – niezbędne urządzenia

W skład systemu mogą wchodzić następujące urządzenia:

  1. Kasety KEC-AK-NOB – montowane przy poszczególnych klatkach schodowych lub przy bramach wejściowych na teren w zamkniętych wspólnotach jednoblokowych
  2. Kasety KEC-ABR-NOB – montowane przy bramach wejściowych na teren, w zamkniętych osiedlach wieloblokowych
  3. Listwy wywołań LR – montowanie wraz z kasetami KEC-AK przy każdej klatce schodowej (jeśli kaseta KEC-AK pracuje jako kaseta bramowa w systemie jednoblokowym, to nie montuje się do niej listwy wywołań)
  4. Zasilacze 230/12V 10W – montowane do każdej z zainstalowanych kaset w systemie
  5. Unifony – mogą to być dowolne unifony analogowe (3+1)

Kasety KEC-AK i KEC-ABR są identyczne pod względem elektrycznym. Różnią się między sobą wyłącznie programem załadowanym do mikroprocesora.

„Wymieniliśmy tylko kasety na całym osiedlu i kilka naprawdę starych unifonów. Wszystko działa bez zarzutu.” – TomaszKażda kaseta KEC-AK może obsłużyć do 255 lokali o dowolnych numerach z zakresu 1 do 255. Każda kaseta KEC-ABR może obsłużyć kilka bloków o numerach zakresu 1 do 255 (bloków może być tyle, aby łączna ilość współpracujących urządzeń była nie większa niż 32 szt.) Jedna listwa wywołań LR pozwala na zaadresowanie wywołania do 19 lokali. Jeśli liczba lokali w danej klatce schodowej jest większa, dołącza się do kasety kolejne listwy wywołań. Numery lokali i numery bloku, jakie ma obsługiwać dana listwa programowane są przez instalatora. Listwy LR nie wymagają oddzielnego zasilacza, gdyż zasilane są z kasety, z którą współpracują.

Wymiana domofonu w bloku oraz na osiedlu wieloblokowym i wielobramowym jest schematycznie przedstawiona tutaj.

Tagged , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *